Tietosuojakäytäntö

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämä tietosuojailmoitus kuvaa, miten DevCo käsittelee henkilötietoja. DevCo käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja kansallinen lainsäädäntö.

Mitä tarkoituksia varten DevCo käsittelee henkilötietoja?

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa tai tietoja, jotka voidaan muuten yhdistää sinuun. Pääsääntöisesti DevCo:n käsittelemät henkilötiedot kerätäänsuoraan sinulta.

DevCo käsittelee henkilötietoja osana päivittäistä toimintaansa eri tarkoituksia varten, jotka on kuvattu alla:

DevCo:n henkilötietojen käsittely perustuu aina johonkin tietosuoja-asetuksessa määriteltyyn käsittelyperusteeseen, joka oikeuttaa henkilötietojen käsittelyyn.

DevCo:n verkkosivu ei käytä evästeitä eikä kerää henkilötietoja.

Miten DevCo luovuttaa tai siirtää henkilötietoja?

DevCo ei pääsääntöisesti luovuta tai siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille. Kuitenkin joissakin tilanteissa DevCo voi luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, kuten esimerkiksi DevCo:n konserniyhtiöille, palveluntarjoajille tai asianomaisille viranomaisille. Jos henkilötietoja luovutetaan, DevCo on sopinut siitä erikseen sinun kanssasi tai tehnytpalveluntarjoajien kanssa asianmukaiset sopimukset henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Pääsääntöisesti henkilötietoja säilytetään ja käsitellään vain Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää tai niitä voidaan käyttääEU/ETA-alueen ulkopuolella.

Jos henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, siirto tapahtuu sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. DevCo varmistaa riittävän tietosuojan tason käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita ja tarvittaessa täydentäviä suojatoimia.

Kuinka kauan DevCo säilyttää henkilötietoja?

DevCo säilyttää henkilötietoja turvallisesti kuten mitä tahansa luottamuksellisia tietoja.

Henkilötietojen säilytysaika riippuu käsittelyn perusteesta ja tarkoituksesta. Henkilötietojen säilytysaika voi myös riippua nimenomaisesta lakisääteisestä vaatimuksesta. Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta.

Mitä oikeuksia sinulla on?

DevCo haluaa varmistaa, että olet tietoinen kaikista sinulle kuuluvista oikeuksista. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus seuraaviin oikeuksiin:

Mikäli katsot, että DevCo ei ole noudattanut toiminnassaan sen toimintaan sovellettavia tietosuojasäännöksiä, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto).

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien henkilötietojen käsittelyä DevCo:lla tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, pyydämme sinua olemaan yhteydessä meihincontacts@devco.fi

Tämä tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty 23.10.2022.