Kestävä kehitys

DevCon erottautuva toimintamalli mahdollistaa vastuullisen päätöksenteon periaatteiden luontevan päivittäisen toteuttamisen

Valikoiva & kärsivällinen
Arvioimme laajasti jokaista sijoitusmahdollisuutta eri näkökulmista, joihin olennaisena osana liittyvät ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät

Aktiivinen kehityskumppani
Yritystemme päivittäiseen toimintaan osallistuminen luo pohjan syvälliselle yhtiö- ja toimialaymmärrykselle, joka on puolestaan ehdoton edellytys vastuulliselle ja jatkuvalle kehitystyölle yhtiöissämme

Pitkäjänteisyys
Kehitämme omistamiamme liiketoimintoja aina kestävällä tavalla

DevCon yhtiöt, Vexve Armatury Group, Medix Biochemica ja Bluefors, ovat parhaita käytännön esimerkkejä pitkäjänteisestä kestävän kehityksen tukemisesta. Meille on ensisijaisen tärkeää, että yhtiömme toimivat vastuullisesti ja vastaavat omalta osaltaan globaaleihin haasteisiin. Vexve Armatury Group, Medix Biochemica ja Bluefors ovat ottaneet – ja tulevat jatkossakin ottamaan – konkreettisia kehitysaskeleita kohti entistäkin vastuullisempaa toimintamallia yhdessä DevCon kanssa.

Vexve Armatury Group

Luotettavien virtauksensäätöratkaisuiden toimittaja tukee energiatehokkuutta kaupunkiympäristöissä ja teollisuudessa.

Medix Biochemica

Laadukkaiden raaka-aineiden toimittaja diagnostisten testien valmistajille tukee hoitopäätösten ja terveydenhuollon laadun kehitystä väestön ikääntyessä.

Bluefors

Blueforsin tuotteet mahdollistavat tulevaisuuden läpimurrot kvanttiteknologiassa sekä edistyksen ja innovaatiot tutkimus- ja kehitystyössä niin yliopistoissa kuin yrityksissäkin. Näistä hyötyävät niin Blueforsin asiakkaat kuin koko yhteiskunta.

DevColla on omat vastuullisen sijoittamisen toimintaperiaatteet, joita olemme sitoutuneet noudattamaan kaikessa toiminnassamme. Toimintaperiaatteemme perustuvat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

SFDR tiedonanto

Ota yhteyttä

Tarjoamme yritysten kehityksen tueksi operatiivisia lisäresursseja ja strategista tukea, pitkäjänteistä pääomaa sekä räätälöityjä omistusratkaisuja

Ota yhteyttä