Kestävä kehitys

DevCon erottautuva toimintamalli mahdollistaa vastuullisen päätöksenteon periaatteiden luontevan päivittäisen toteuttamisen

Valikoiva & kärsivällinen
Arvioimme laajasti jokaista sijoitusmahdollisuutta eri näkökulmista, joihin olennaisena osana liittyvät ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät

Aktiivinen kehityskumppani
Yritystemme päivittäiseen toimintaan osallistuminen luo pohjan syvälliselle yhtiö- ja toimialaymmärrykselle, joka on puolestaan ehdoton edellytys vastuulliselle ja jatkuvalle kehitystyölle yhtiöissämme

Pitkäjänteisyys
Kehitämme omistamiamme liiketoimintoja aina kestävällä tavalla

DevCon yhtiöt, Vexve, Medix Biochemica ja Bluefors, ovat parhaita käytännön esimerkkejä pitkäjänteisestä kestävän kehityksen tukemisesta. Meille on ensisijaisen tärkeää, että yhtiömme toimivat vastuullisesti ja vastaavat omalta osaltaan globaaleihin haasteisiin. Vexve, Medix Biochemica ja Bluefors ovat ottaneet – ja tulevat jatkossakin ottamaan – konkreettisia kehitysaskeleita kohti entistäkin vastuullisempaa toimintamallia yhdessä DevCon kanssa.

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2023

Vexve

Luotettavien virtauksensäätöratkaisuiden toimittaja tukee energiatehokkuutta kaupunkiympäristöissä ja teollisuudessa.

Medix Biochemica

Laadukkaiden raaka-aineiden toimittaja diagnostisten testien valmistajille tukee hoitopäätösten ja terveydenhuollon laadun kehitystä väestön ikääntyessä.

Bluefors

Blueforsin tuotteet mahdollistavat tulevaisuuden läpimurrot kvanttiteknologiassa sekä edistyksen ja innovaatiot tutkimus- ja kehitystyössä niin yliopistoissa kuin yrityksissäkin. Näistä hyötyävät niin Blueforsin asiakkaat kuin koko yhteiskunta.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisen sijoitustoiminnan varmistamiseksi DevCo sisällyttää kestävyystekijät ja -riskit sijoituspäätöksiinsä ja aktiivisen omistajuutensa käytäntöihin. DevCo on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja on näin ollen sitoutunut noudattamaan seuraavaa kuutta periaatetta:

1   Sisällytämme ESG-tekijät sijoitusten analysointiin ja päätöksentekoprosesseihin.

2   Olemme aktiivisia omistajia ja sisällytämme ESG-tekijät omistajuuspolitiikkoihin ja käytäntöihin.

3   Pyrimme edistämään sijoituskohteidemme asianmukaista ESG-raportointia.

4   Edistämme PRI-periaatteiden hyväksymistä ja käyttöönottoa sijoitustoimialalla.

5   Teemme yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa edistääksemme PRI-periaatteiden käyttöönottoa.

6   Raportoimme aiheeseen liittyvistä toimistamme ja PRI-periaatteiden käyttöönoton edistymisestä

Kestävyyteen liittyvät tiedonannot

Lisätietoja DevCon lähestymistavasta vastuulliseen sijoittamiseen löytyy alla olevista dokumenteista. Dokumentit kattavat myös EU:n tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaiset tiedonannot koskien kestävyysriskien huomioimista, palkitsemispolitiikan yhdenmukaistamista kestävyysriskien huomioon ottamisen osalta sekä pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin.

Vastuullisuuspolitiikka
Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia koskeva ilmoitus

Ota yhteyttä

Tarjoamme yritysten kehityksen tueksi operatiivisia lisäresursseja ja strategista tukea, pitkäjänteistä pääomaa sekä räätälöityjä omistusratkaisuja

Ota yhteyttä