Vastuullinen sijoittaminen

DevCon erottautuva toimintamalli mahdollistaa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden luontevan päivittäisen toteuttamisen

Valikoiva & kärsivällinen
Arvioimme laajasti jokaista sijoitusmahdollisuutta eri näkökulmista, joihin olennaisena osana liittyvät ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät

Aktiivinen kehityskumppani
Yritystemme päivittäiseen toimintaan osallistuminen luo pohjan syvälliselle yhtiö- ja toimialaymmärrykselle, joka on puolestaan ehdoton edellytys vastuulliselle ja jatkuvalle kehitystyölle yhtiöissämme

Pitkäjänteisyys
Kehitämme omistamiamme liiketoimintoja aina kestävällä tavalla

DevCon kaksi yhtiötä, Vexve Armatury Group ja Medix Biochemica, ovat parhaita käytännön esimerkkejä vastuullisesta sijoittamisesta. Meille on ensisijaisen tärkeää, että yhtiömme toimivat vastuullisesti ja vastaavat omalta osaltaan globaaleihin haasteisiin. Sekä Vexve Armatury Group että Medix Biochemica ovat ottaneet – ja tulevat jatkossakin ottamaan – konkreettisia kehitysaskeleita kohti entistäkin vastuullisempaa toimintamallia yhdessä DevCon kanssa.

Vexve Armatury Group

Luotettavien virtauksensäätöratkaisuiden toimittaja tukee energiatehokkuutta kaupunkiympäristöissä ja teollisuudessa.

Medix Biochemica

Laadukkaiden raaka-aineiden toimittaja diagnostisten testien valmistajille tukee hoitopäätösten ja terveydenhuollon laadun kehitystä väestön ikääntyessä.

DevColla on omat vastuullisen sijoittamisen toimintaperiaatteet, joita olemme sitoutuneet noudattamaan kaikessa toiminnassamme. Toimintaperiaatteemme perustuvat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Ota yhteyttä

Tarjoamme yritysten kehityksen tueksi operatiivisia lisäresursseja ja strategista tukea, pitkäjänteistä pääomaa sekä räätälöityjä omistusratkaisuja

Ota yhteyttä