Toimintamalli

DevCo on kehityskumppani ja aktiivinen omistaja, jonka tavoitteena on rakentaa pitkällä aikavälillä globaalisti johtavia yrityksiä valikoiduilla niche-toimialoilla

Tuemme yritysten kehitystä tarjoamalla operatiivisia lisäresursseja ja strategista tukea, pitkäjänteistä pääomaa sekä räätälöityjä omistusratkaisuja

DevCo on merkittävä omistaja kolmessa oman toimialansa johtavassa laatuyrityksessä – Blueforsissa, Medix Biochemicassa ja Vexve Armatury Groupissa. Tavoitteenamme on toimia aktiivisena omistajana rajallisessa määrässä keskisuuria laatuyhtiöitä, joiden liikevaihto on 50-500 miljoonaa euroa

Kehityskumppani ja aktiivinen omistaja

DevCo tukee keskisuurten yritysten kasvua ja kehitystä tarjoamalla operatiivisia lisäresursseja ja strategista tukea.

DevCo keskittyy vain rajalliseen määrään yrityksiä, mikä mahdollistaa kunkin yrityksen tueksi omistautuneen tiimin ja sitä kautta syvällisen toimialaymmärryksen rakentamisen. DevCo tukee yrityksiään aktiivisesti mm. strategian kehitystyössä, kehitysohjelmien läpiviennissä, kansainvälisen kasvun kiihdyttämisessä, taloushallinnon kehittämisessä sekä lisäyritysostojen toteuttamisessa – aina yhteistyössä yhtiön johdon kanssa ja perustuen selkeästi sovittuihin rooleihin ja vastuisiin.

Vexven aiempi pääomistaja kysyi minulta yrityskauppamme yhteydessä, voisinko ryhtyä yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Onneksi päätin ottaa roolin vastaan – vuodesta tuli todella palkitseva ja hauska. Pääsin tekemään töitä osaavien kollegoiden kanssa ympäri maailmaa, välillä kellon ympärikin. Ja mikä parasta, opin tuon vuoden aikana ymmärtämään Vexveä ja sen markkinoita tavalla, joka ei olisi ikinä ollut mahdollista ilman tätä operatiivista kokemusta.

Otto Kukkonen – DevCo Partners

Räätälöityjä ja pitkäjänteisiä omistusratkaisuita

Me DevColla uskomme, että aidosti pitkäjänteinen omistushorisontti mahdollistaa parhaiten merkittävät ja kestävät kehitysaskeleet yhtiöissä.

DevCon sijoitusten rakenne (aikajänteeltään tyypillisesti 15 vuotta) mahdollistaa pitkän aikavälin arvonluonnin, ja räätälöimme omistusratkaisun aina yhtiön tarpeiden mukaisesti.

DevCo kehitti yhteistyöhömme sellaisen mallin ja rakenteen, joka huomioi nimenomaisesti Medix Biochemican ja Minervasäätiön erityistarpeet.

Caj Haglund – Hallituksen puheenjohtaja, Minervasäätiö

Vahva tiimi ja neuvonantajien verkosto

DevCon vahvan ydintiimin muodostavat yhtiön kehityksessä päivittäin mukana olevat devcolaiset ja pitkän työuran teollisuudessa tehneet kokeneet ammattilaiset. Yhdessä heillä on vahvat näytöt merkittävästä arvonluonnista globaaleissa liiketoiminnoissa.

DevColla on ainutlaatuinen eri toimialojen ja kehitysteemojen syväosaajista koostuva neuvonantajien verkosto, mikä mahdollistaa erittäin laadukkaan kehitystuen jokaiselle DevCon yhtiölle.

Muodostimme Vexve Armatury Groupin tueksi vahvan hallituksen, jossa on kokemusta globaalisti johtavien yhtiöiden kehittämisestä. Hallituksessa on kokemusta energiatoimialasta sekä laaja-alaista osaamista liiketoiminnan kansainvälistämisestä ja asiakasfokuksen kehittämisestä.

Lauri Stadigh – DevCo Partners

Merkittävästi pitkäjänteistä pääomaa

DevCo voi sijoittaa satoja miljoonia euroja kunkin yhtiönsä kasvun ja kehityksen mahdollistamiseksi. DevCon pääomat mahdollistavat merkittävät panostukset esimerkiksi kansainväliseen kasvuun ja T&K -hankkeisiin sekä valikoituihin lisäyritysostoihin – vahvasta taseesta tinkimättä.

DevCo tekee läheistä yhteistyötä ankkurisijoittajiensa kanssa. Ankkurisijoittajiin lukeutuu useita pitkäjänteisiä suomalaisia sijoittajia.

Olen tukenut DevCoa aina sen perustamisesta vuonna 2014 lähtien. Luotan tiimiin ja uskon heidän aktiiviseen ja pitkäjänteiseen toimintamalliinsa.

Antti Herlin – DevCon ankkurisijoittaja

Me välitämme

Uskomme vahvasti, että vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen kaikessa päätöksenteossa ja omistajan toiminnassa on edellytys aidolle pitkäjänteiselle arvonluonnille. Pyrimme myös aina huomioimaan kaikkien sidosryhmien tarpeet ja erityispiirteet toiminnassamme.

Näemme vastuullisen toimintatavan velvollisuudeksemme kaikissa tilanteissa.

Matti Alahuhta – Hallituksen puheenjohtaja, Partner, DevCo Partners

Ota yhteyttä

Tarjoamme yritysten kehityksen tueksi operatiivisia lisäresursseja ja strategista tukea, pitkäjänteistä pääomaa sekä räätälöityjä omistusratkaisuja

Ota yhteyttä