Kehityskumppani ja aktiivinen omistaja, jonka tavoitteena on

rakentaa pitkällä aikavälillä
globaalisti johtavia yrityksiä

valikoiduilla niche-toimialoilla

Tarjoamme yritysten kehityksen tueksi operatiivisia lisäresursseja ja strategista tukea, pitkäjänteistä pääomaa sekä räätälöityjä omistusratkaisuja

Toimintamalli

Active ownership

Hands-on operational resouces, strategic support from a unique industrial network and significant financial resources to support step changes in their performance.

Our Approach

Active ownership

Hands-on operational resouces, strategic support from a unique industrial network and significant financial resources to support step changes in their performance.

Our Approach