DevCo Partners vahvistaa sijoittajakuntaansa – yhteensä 180 miljoonan euron sitoumukset kerätty seuraavan sijoitushankkeen toteuttamiseksi

14.11.2019

• DevCo on kerännyt 180 miljoonaa euroa pitkäjänteistä pääomaa johtavilta yksityisiltä ja institutionaalisilta sijoittajilta Suomesta ja muualta Pohjois-Euroopasta
• Kerätty pääoma tullaan käyttämään DevCon seuraavaan sijoitukseen ja siihen mahdollisesti liittyviin jatkosijoituksiin. DevCo on aktiivinen omistaja ja kehityskumppani korkeatasoisille keskisuurille yrityksille, joiden liikevaihto on tyypillisesti 50 - 500 miljoonaa euroa
• DevCon erottautuva toimintamalli perustuu mahdollisuuteen keskittyä vain rajalliseen määrään yrityksiä, aktiiviseen mukanaoloon yritysten kehitystyössä sekä pitkäjänteiseen omistushorisonttiin

DevCo Partners on vahvistanut sijoittajakuntaansa ja kerännyt 180 miljoonaa euroa pitkäjänteistä pääomaa seuraavaan sijoitushankkeeseensa. Sijoittajiin lukeutuu johtavia kotimaisia ja pohjoiseurooppalaisia sijoittajia, kuten Antti Herlin, Georg Ehrnrooth, Ilkka Paananen, Keva, Ilmarinen, Rettig Group, OP Ryhmä, valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi ja Argentum.

DevCo on suomalainen aktiivinen omistaja ja kehityskumppani laadukkaille keskisuurille yrityksille, joiden liikevaihto on tyypillisesti 50 - 500 miljoonaa euroa. DevCon tavoitteena on rakentaa pitkällä aikavälillä globaalisti johtavia yrityksiä valikoiduilla niche-toimialoilla. Se tukee yritysten kehitystä tarjoamalla operatiivisia lisäresursseja ja strategista tukea, pitkäjänteistä pääomaa sekä räätälöityjä omistusratkaisuja. DevCo on nykyisin merkittävä omistaja kahdessa oman toimialansa johtavassa laatuyrityksessä, Vexve Armatury Groupissa ja Medix Biochemicassa.

“On ollut hienoa huomata merkittävien koti- ja ulkomaisten sijoittajien vahva kiinnostus DevCon toimintamallia kohtaan. Nyt kerätty pääoma luo erinomaiset edellytykset DevCon kolmannen sijoitushankkeen toteutukseen sekä kyseisen yhtiön kasvun ja kehityksen tukemiseen pitkällä aikavälillä. Haluamme kiittää kaikkia sijoittajiamme luottamuksesta ja odotamme innolla yhteistyötä koko sijoittajakunnan kanssa”,

sanoo Otto Kukkonen, yksi DevCon partnereista.

Sijoitussitoumukset ovat DevCon käytettävissä välittömästi, ja DevCo jatkaa – Vexve Armatury Groupin ja Medix Biochemican kehitystyön lisäksi – aktiivista työtään seuraavan sijoitushankkeen löytämiseksi.

Lisätietoja:

Otto Kukkonen, Partner
Puh.: +358 50 346 3487

DevCo Partners on kehityskumppani ja aktiivinen omistaja, jonka tavoitteena on rakentaa pitkällä aikavälillä globaalisti johtavia yrityksiä valikoiduilla niche-toimialoilla. Se tukee yritysten kehitystä tarjoamalla operatiivisia lisäresursseja ja strategista tukea, pitkäjänteistä pääomaa sekä räätälöityjä omistusratkaisuja. DevCo on perustettu vuonna 2014 ja omistaa kaksi oman toimialansa johtavaa laatuyritystä – Vexve Armatury Groupin ja Medix Biochemican.

www.devco.fi