Kort om DevCo

DevCo är ett affärsutvecklingsbolag som har som mål att tillsammans med existerande ägare stöda tillväxten av medelstora nordiska bolag.

Vi fokuserar på enskilda investeringar i medelstora bolag med utomordentliga utsikter för tillväxt, framförallt på den internationella marknaden. Vårt fokus är på bolag som omsätter 50 – 500 miljoner euro. Till skillnad ifrån en traditionell fond-modell arbetar vi med ett litet antal utvalda bolag, vilket ger oss möjlighet att aktivt stöda bolagen och befrämja deras utveckling på lång sikt.

DevCo strävar efter att vara en aktiv ägare och erbjuder:

  • Operationellt stöd för påbörjande och implementering av välbeprövade utvecklingsprogram
  • Individer med lång industriell erfarenhet som stöder företagens styrelsearbete
  • Finansiella resurser som stöder långsiktigt tillväxt

DevCo är ett finskt aktiebolag och är stött av väletablerade investerare som förespråkar långsiktigt ägande.

Hur vi arbetar

Utveckla bolagens vision i samarbete med ledningen och styrelsen

Definiera 3-5 utvecklingsprogram för att skapa ett hållbart konkurensskraft

Tillföra tilläggsresurser för att påbörja och implementera utvecklingsprogramen

Utvärdera utvecklingsprogrammen varje 2 - 3 år