DevCo stöder tillväxten av medelstora nordiska företag

DevCo är ett affärsutvecklingsbolag som sammanför en unik kombination av ledande industriell och finansiell erfarenhet. Vi vill vara en del av nordiska framgångar genom att ta en aktiv äganderoll i lovande företag.

DevCo är en aktiv långsiktig ägare som tillför de operationella-, styrelse- och finansiella resurser som är nödvändiga för att medelstora nordiska bolag skall nå stark tillväxt.

Vårt mål är att tillsammans med existerande ägarna stöda tillväxten av medelstora nordiska bolag. Läs mer om DevCo